اطلاعیه ۵ – آزمایشی

اطلاعیه ۴ – آزمایشی

اطلاعیه ۳ – آزمایشی

اطلاعیه ۲ – آزمایشی

اطلاعیه ۱ – آزمایشی

آبان, ۱۴۰۲

 • ۱۰ آبان

  جداول پروفیل

  جداول پروفیل

  ادامه مطلب »
 • ۱۰ آبان

  ائین نامه جوشکاری

  ائین نامه جوشکاری سازه های فلزی

  ادامه مطلب »
 • ۱۰ آبان

  کتاب های درسی

  نقشه کشی فنی رایانه ای دانش فنی پایه ساخت مصنوعات فلزی سبک کتاب همراه هنرجو ساخت مصنوعات فلزی سنگین راهنمای هنرآموز : ساخت مصنوعات فلزی سبک مدیریت تولید جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین دانش فنی تخصصی جوشکاری و پوشش دهی با گاز محافظ اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی جوشکاری لوله و بازرسی کیفی

  ادامه مطلب »

مهر, ۱۴۰۲