جدیدترین ها

اطلاعیه ۵ – آزمایشی

اطلاعیه ۴ – آزمایشی

اطلاعیه ۳ – آزمایشی

اطلاعیه ۲ – آزمایشی

اطلاعیه ۱ – آزمایشی

مهر, ۱۳۹۹

 • ۳۰ مهر

  محتوای الکترونیکی_ پودمان ۲

  اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی (پودمان ۲) جوشکاری لوله و بازرسی کیفی (پودمان ۲) جوشکاری و برشکاری حرارتی قطعات سنگین (پودمان ۲) جوشکاری و پوشش دهی با گاز محافظ (پودمان ۲) ساخت مصنوعات فلزی سبک (پودمان ۲) ساخت مصنوعات فلزی سنگین (پودمان ۲)    

  ادامه مطلب »
 • ۲۳ مهر

  درسنامه پودمان ۲

  جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین پودمان ۲ جوشکاری و پوشش دهی با گاز محافظ پودمان ۲ جوشکاری لوله و بازرسی کیفی پودمان ۲ ساخت مصنوعات فلزی سبک پودمان ۲ ساخت مصنوعات سنگین پودمان ۲ اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی پودمان ۲  

  ادامه مطلب »
 • ۲۳ مهر

  فیلم آموزشی

  فیلم کامل جوشکاری GTAW برشکاری CNC جوشکاری GMAW جوشکاری آرگون جوشکاری میگ و مگ چوشکاری مقاومتی تست مغناطیسی ۱ تست مغناطیسی ۲ تست مغناطیسی ۳ تست مغناطیسی ۴    

  ادامه مطلب »
 • ۱۵ مهر

  کتاب های درسی رشته صنایع فلزی

  ساخت مصنوعات فلزی سبک ساخت مصنوعات فلزی سنگین جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین دانش فنی تخصصی جوشکاری و پوشش دهی به گاز محافظ اتصال ویژه مواد فلزی و غیر فلزی جوشکاری لوله و بازرسی کیفی کتاب همراه هنرجو

  ادامه مطلب »